Chraňte své děti před žloutenkou typu A

Datum publikace: 13.06.2016

Kategorie: Zdraví a bezpečnost miminka | Zdraví

Žloutenka typu A (Virová hepatitida typu A) je virové onemocnění způsobující infekční zánět jater. Záludnost tohoto infekčního onemocnění spočívá především v jeho snadném přenosu, zpravidla při požití kontaminovaných potravin, nápojů nebo kontaktem s kontaminovanými předměty.

Článek obsahuje reklamní sdělení sponzorované firmou GlaxoSmithKline.

Právě malé děti mohou snadno onemocnět, pokud si například předmět s virem žloutenky strčí do úst. Viry žloutenky se poté vylučují stolicí. Žluté zbarvení při žloutence je způsobeno bilirubinem, který zcela přirozeně vzniká při rozpadu červených krvinek v rámci jejich životního cyklu. Žlutý bilirubin je detoxikován právě v játrech. Když nedostatečně fungují játra, v těle se nemocnému hromadí žluté barvivo, má výrazněji tmavou moč a výrazněji světlou stolici. Pacient typicky zežloutne, což se projeví i na očním bělmu. Úplně stejný princip (na základě hromadění žlutého bilirubinu ve tkáních), avšak zcela jinou příčinu má také tzv. novorozenecká žloutenka. Virových hepatitid je několik různých typů. Děti jsou v České republice chráněny před žloutenkou typu B povinným očkováním. Proti žloutence typu A, která je častější, ale má mírnější následky, rozhoduje o ochraně dítěte a očkování rodič.

Nepodceňujte očkování svých dětí

Inkubační doba žloutenky A je 15–50 dní podle velikosti infekční dávky a trvá 2–4 týdny. Zdrojem nákazy je výhradně nemocný člověk, který virus hepatitidy typu A vylučuje stolicí 1–2 týdny před objevením prvních příznaků této choroby. Tato situace umožňuje snadné a nekontrolované šíření nákazy, aniž by byl odhalen její zdroj. Pokud dojde ke znečištění zdroje pitné vody, obvykle situace končí epidemií. I přes relativně příznivý trend výskytu žloutenky typu A v průmyslově vyspělých zemích, existuje čas od času vždy zvýšené riziko jejího nárůstu. Toto onemocnění patří k nejčastějším infekčním chorobám přivezeným z dovolených a jeho riziko je stokrát vyšší než riziko břišního tyfu. Vyskytuje se prakticky na celém světě, a to i v běžných evropských destinacích. Zvýšené riziko přenosu žloutenky typu A přináší také migrace obyvatelstva ze zemí s nízkým hygienickým standardem.

Očkování je jednoduchý a účinný způsob ochrany proti žloutence typu A. Vaše děti nebo i vy tak můžete být v riziku, že žloutenkou typu A onemocníte. Děti je možné chránit očkováním proti žloutence typu A již od 1 roku. Pro děti a adolescenty do 15 let včetně je určena například monovalentní vakcína Havrix™ 720 Junior Monodose. Pro starší adolescenty od 16 let a dospělé je vhodnou variantou například vakcína Havrix™ 1440. Očkování provádí lékař formou injekce do svalu. Kompletní očkovací schéma vakcíny Havrix se skládá ze dvou dávek, z nichž druhá se aplikuje kdykoliv mezi šestým měsícem a pátým rokem, přednostně mezi šestým a dvanáctým měsícem po první dávce. Většina zdravotních pojišťoven si je vědoma důležitosti těchto očkování, a na vakcíny ze svých preventivních programů pojištěncům přispívá. Podobně jako ostatní vakcíny ani přípravky Havrix™ 720 Junior Monodose a Havrix™ 1440 nemusí chránit 100 % očkovaných osob.

Vakcíny Havrix™ 720 Junior Monodose a Havrix™ 1440 nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Vakcinační akce je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZDR77496/2015-3/OVZ). Vakcíny Havrix™ 720 Junior Monodose a Havrix™ 1440 jsou registrované léčivé přípravky a jsou vázány na lékařský předpis.

Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalové informace dostupné též na www.gskkompendium.cz. O očkování se poraďte s lékařem Vašeho dítěte. Pokud máte podezření, že Vy nebo Vaše dítě mělo alergickou reakci na jakoukoliv vakcínu proti hepatitidě anebo na jakoukoliv látku obsaženou v této vakcíně, informujte o této skutečnosti lékaře Vašeho dítěte.

GSK s.r.o.
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4
tel.: +420 222 001 422
fax: +420 222 001 444
www.gsk.cz

CZ/HAV72/0011/16

Tagy: havrix | očkování | očkování proti žloutence | žloutenka typu A

Čtěte na Rodičům

Komentáře